انگشتر نقره و سنگ زبرجد (پریدوت) کد 160517007

انگشتر نقره 925 به همراه سنگ زبرجد (پریدوت) و نگین های جانبی سنگ زیرکن
سازنده: tGem
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€1106000/00