انگشتر مردانه نقره و سنگ یاقوت سرخ

انگشتر مردانه نقره 925 به همراه سنگ یاقوت سرخ آفریقا. انگشتر دست ساز کار دست آقای زاد
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€9480000/00