انگشتر

مشاهده به عنوان Grid لیست
Sort by
نمایش per page

انگشتر یاقوت کبود مردانه نقره کد 160517002

انگشتر مردانه نقره 925 به همراه نگین یاقوت کبود
€948000/00

انگشتر یاقوت مردانه نقره کد 160517004

انگشتر مردانه نقره 925 به همراه نگین یاقوت
€1185000/00

انگشتر نقره یاقوت کبود کد 160128013

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ یاقوت کبود آفریقایی و سنگ های دورچین زیرکونیا
€426600/00

انگشتر نقره یاقوت کبود آفریقایی کد 160129006

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ یاقوت کبود آفریقایی
€252800/00

انگشتر نقره یاقوت کبود آفریقایی کد 160129005

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ یاقوت کبود آفریقایی
€1319300/00

انگشتر نقره یاقوت سرخ کد 160129016

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ یاقوت سرخ و سنگ های دورچین زیرکونیا
€466100/00

انگشتر نقره یاقوت سرخ کد 160129015

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ یاقوت سرخ و سنگ های دورچین زیرکونیا
€1975000/00

انگشتر نقره یاقوت سرخ عثمانی کد 160129003

انگشتر نقره 925 طرح عثمانی به همراه نگین یاقوت سرخ هندی
€395000/00

انگشتر نقره و سنگ یاقوت کد 160517009

انگشتر نقره 925 به همراه سنگ یاقوت به همراه نگین های سنگ جانبی زیرکن
€474000/00