مدال نفره توپاز لندنی

مدالیوم نفره 925 به همراه سنگ توپاز لندنی با وزن 9.5 قیرات
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 2
8,100,000 ریال

جنس مدال:

نقره 925

جنس سنگ ها:

سنگ توپاز لندی به همراه زیروکن در اطراف آن