گردنبند نقره روکش طلا و سنگ جیلسون کد 160304002

گردنبند نقره روکش طلا و سنگ جیلسون (زمرد هندی) کد 160304002
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€2765000/00