گردنبند سنگ یاقوت همراه مدال طلا هندی کد 160304004

گردنبند سنگ یاقوت همراه مدال طلا هندی کد 160304004
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€790000/00

طلا هندی نوعی بدل مخصوص هند می باشد که بسیار دیر تغییر رنگ میدهد و در صورتی که در مجاورت مواد شیمیایی قرار نگیرد هیچگونه تغییر رنگی نمیدهد