گردنبند مروارید کد 160517021

گردنبند مروارید طبیعی به همراه قفل گل نقره 925
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€6715000/00

قفل این گردنبند نقره 925 بوده