گردنبند آگاتا

گردنبند آگاتا آبی بلند. جنس سنگ آگاتا می باشد و زنجیر به کار رفته در آن از جنس برنج بوده ورنگ زنجیر آن ثابت می باشد.
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€1066500/00

جنس محصول:
سنگ آگاتا
زنجیر برنج