انگشتر یاقوت کبود مردانه نقره کد 160517002

انگشتر مردانه نقره 925 به همراه نگین یاقوت کبود
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€948000/00