انگشتر نقره یاقوت کبود کد 160128013

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ یاقوت کبود آفریقایی و سنگ های دورچین زیرکونیا
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€426600/00