انگشتر نقره یاقوت سرخ کد 160129015

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ یاقوت سرخ و سنگ های دورچین زیرکونیا
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€1975000/00