انگشتر نقره یاقوت سرخ عثمانی کد 160129003

انگشتر نقره 925 طرح عثمانی به همراه نگین یاقوت سرخ هندی
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€395000/00