انگشتر نقره گارنت کد 160129022

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ گارنت
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€442400/00