انگشتر نقره مینا کاری کد 160128007

انگشتر نقره 925 میناکاری شده با صدف به همراه نگین های زیرکونیا
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€477950/00