انگشتر نقره توپاز کد 160128015

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ توپاز سوئیسی و سنگ های دورچین زیرکونیا
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 2
€987500/00