انگشتر مردانه نقره و سنگ یاقوت سرخ

انگشتر مردانه نقره 925 به همراه 3 عدد سنگ یاقوت سرخ آفریقایی کار دست
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€6715000/00