انگشتر مردانه نقره

انگشتر مردانه نقره 925 به همراه نگین های یاقوت زرد، کبود و سرخ و زمرد. کار دست آقای زاد
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 2
€15800000/00

جنس انگشتر:

نقره 925

سنگ های بکار رفته:

زمرد، یاقوت کبود و یاقوت سرخ و یاقوت زرد

این انگشتر کار دست آقای زاد بوده و اسم ایشان در آن درج گردیده